Nyheder

Kontakt

Generalforsamling – 28. marts 2017

Posted at 1. marts 2017 | By : | Categories : Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling – 28. marts 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Løgstør Gym og Fit (LGF)

Tirsdag den 28. marts 2017, kl. 19.00 i Lanternen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning ved formand Mette Ranum Laustsen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Heidi Kortegaard
 5. Forelæggelse af budget ved kasserer Heidi Kortegaard
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Berit Thoft – ønsker genvalg
  Jeff Dalsgaard Jensen – ønsker genvalg
  Rikke Johansen – ønsker genvalg
  Mette Ranum Laustsen – ønsker genvalg
  Rikke Ibsen – ønsker ikke genvalg
  Amela B. Andersen – ønsker ikke genvalg
  Heidi Kortegaard – ønsker ikke genvalg

  Ønsker du at opstille til bestyrelsen skal du kontakte formanden på formand@logstorgym.dk.

 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Godkendelse af vedtægter
 12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – altså senest den 21. marts 2017 til formand@logstorgym.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Løgstør Gym og Fit

About Admin

Der er lukket for kommentarer.